Integritetspolicy

Senast uppdaterad: [2024-05-12]

Denna integritetspolicy beskriver hur Avacti.com ("Webbplatsen", "vi", "oss" eller"vår") samlar in, använder och lämnar ut din personliga information när du besöker, använder våra tjänster eller gör ett köp från avacti.com ("Webbplatsen") eller på annat sätt kommunicerar med oss (gemensamt kallade"Tjänsterna"). I denna integritetspolicy betyder"du" och"din" dig som användare av tjänsterna, oavsett om du är en kund, webbplatsbesökare eller annan person vars information vi har samlat in i enlighet med denna integritetspolicy.

Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant. Genom att använda och komma åt någon av Tjänsterna samtycker du till insamling, användning och utlämnande av din information enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till denna sekretesspolicy ska du inte använda eller komma åt någon av tjänsterna.

ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy från tid till annan, inklusive för att återspegla ändringar i vår praxis eller av andra operativa, juridiska eller regulatoriska skäl. Vi kommer att publicera den reviderade sekretesspolicyn på webbplatsen, uppdatera datumet "Senast uppdaterad" och vidta alla andra åtgärder som krävs enligt tillämplig lag.

HUR VI SAMLAR IN OCH ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

För att tillhandahålla Tjänsterna samlar vi in och har under de senaste 12 månaderna samlat in personuppgifter om dig från en mängd olika källor, enligt vad som anges nedan. Den information som vi samlar in och använder varierar beroende på hur du interagerar med oss.

Utöver de specifika användningsområden som anges nedan kan vi använda information som vi samlar in om dig för att kommunicera med dig, tillhandahålla tjänsterna, uppfylla tillämpliga rättsliga skyldigheter, genomdriva tillämpliga användarvillkor och för att skydda eller försvara tjänsterna, våra rättigheter och våra användares eller andras rättigheter.

VILKEN PERSONLIG INFORMATION VI SAMLAR IN

Vilka typer av personuppgifter vi samlar in om dig beror på hur du interagerar med vår Webbplats och använder våra Tjänster. När vi använder termen "personlig information" hänvisar vi till information som identifierar, relaterar till, beskriver eller kan associeras med dig. I följande avsnitt beskrivs de kategorier och specifika typer av personuppgifter som vi samlar in.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN DIREKT FRÅN DIG

Information som du skickar direkt till oss via våra tjänster kan inkludera:

 • Grundläggande kontaktuppgifter, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Beställningsinformation inklusive namn, faktureringsadress, leveransadress, betalningsbekräftelse, e-postadress, telefonnummer.
 • Kontoinformation, inklusive ditt användarnamn, lösenord och säkerhetsfrågor.
 • Shoppinginformation inklusive de artiklar du ser, lägger i din kundvagn eller lägger till i din önskelista.
 • Information om kundsupport, inklusive den information du väljer att inkludera i kommunikation med oss, till exempel när du skickar ett meddelande via tjänsterna.

Vissa funktioner i Tjänsterna kan kräva att du direkt förser oss med viss information om dig själv. Du kan välja att inte tillhandahålla denna information, men det kan hindra dig från att använda eller komma åt dessa funktioner.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN VIA COOKIES

Vi samlar också automatiskt in viss information om din interaktion med tjänsterna ("användningsdata"). För att göra detta kan vi använda cookies, pixlar och liknande tekniker ("Cookies"). Användningsdata kan innehålla information om hur du kommer åt och använder vår webbplats och ditt konto, inklusive enhetsinformation, webbläsarinformation, information om din nätverksanslutning, din IP-adress och annan information om din interaktion med tjänsterna.

INFORMATION SOM VI ERHÅLLER FRÅN TREDJE PART

Slutligen kan vi få information om dig från tredje part, inklusive från försäljare och tjänsteleverantörer som kan samla in information för vår räkning, t.ex:

 • Företag som stöder vår webbplats och våra tjänster, t.ex. Shopify.
 • Våra betalningsbehandlare, som samlar in betalningsinformation (t.ex. bankkonto, kredit- eller betalkortsinformation, faktureringsadress) för att behandla din betalning i syfte att uppfylla dina beställningar och förse dig med produkter eller tjänster som du har begärt, i syfte att fullgöra vårt avtal med dig.
 • När du besöker vår webbplats, öppnar eller klickar på e-postmeddelanden som vi skickar till dig eller interagerar med våra tjänster eller annonser kan vi, eller tredje parter som vi arbetar med, automatiskt samla in viss information med hjälp av spårningsteknik online som pixlar, webbfyrar, programutvecklarkit, tredjepartsbibliotek och cookies.

All information som vi erhåller från tredje part kommer att behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi är inte ansvariga för riktigheten i den information som tillhandahålls oss av tredje part och är inte ansvariga för någon tredje parts policyer eller praxis. För mer information, se avsnittet nedan, Tredje parts webbplatser och länkar.

HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

 • Tillhandahålla produkter och tjänster. Vi använder dina personuppgifter för att förse dig med Tjänsterna i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, inklusive för att behandla dina betalningar, fullgöra dina beställningar, skicka meddelanden till dig relaterade till ditt konto, inköp, returer, utbyten eller andra transaktioner, för att skapa, underhålla och på annat sätt hantera ditt konto, ordna med frakt, underlätta eventuella returer och utbyten och göra det möjligt för dig att publicera recensioner.
 • Marknadsföring och reklam. Vi använder dina personuppgifter för marknadsförings- och reklamändamål, till exempel för att skicka marknadsföring, reklam och reklamkommunikation via e-post, textmeddelande eller post, och för att visa dig annonser för produkter eller tjänster. Detta kan inkludera användning av dina personuppgifter för att bättre skräddarsy tjänsterna och annonseringen på vår webbplats och andra webbplatser.
 • Säkerhet och förebyggande av bedrägerier. Vi använder dina personuppgifter för att upptäcka, utreda eller vidta åtgärder mot eventuella bedrägerier, olaglig eller skadlig verksamhet. Om du väljer att använda tjänsterna och registrera ett konto är du ansvarig för att hålla dina kontouppgifter säkra. Vi rekommenderar starkt att du inte delar ditt användarnamn, lösenord eller andra åtkomstuppgifter med någon annan. Om du tror att ditt konto har äventyrats, vänligen kontakta oss omedelbart.
 • Kommunicera med dig. Vi använder dina personuppgifter för att ge dig kundsupport och förbättra våra tjänster. Detta är i vårt legitima intresse för att kunna vara lyhörda för dig, tillhandahålla effektiva tjänster till dig och upprätthålla vår affärsrelation med dig.

COOKIES

Liksom många andra webbplatser använder vi cookies på vår webbplats. För specifik information om de Cookies som vi använder relaterade till att driva vår butik med Shopify, se https://www.shopify.com/legal/cookies. Vi använder cookies för att driva och förbättra vår webbplats och våra tjänster (inklusive för att komma ihåg dina åtgärder och preferenser), för att köra analyser och bättre förstå användarnas interaktion med tjänsterna (i vårt legitima intresse att administrera, förbättra och optimera tjänsterna). Vi kan också tillåta tredje parter och tjänsteleverantörer att använda cookies på vår webbplats för att bättre anpassa tjänster, produkter och reklam på vår webbplats och andra webbplatser.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt Cookies som standard, men du kan välja att ställa in din webbläsare för att ta bort eller avvisa Cookies genom dina webbläsarkontroller. Tänk på att borttagning eller blockering av cookies kan påverka din användarupplevelse negativt och kan leda till att vissa av tjänsterna, inklusive vissa funktioner och allmän funktionalitet, fungerar felaktigt eller inte längre är tillgängliga. Dessutom kan blockering av cookies inte helt förhindra hur vi delar information med tredje part, t.ex. våra reklampartner.

HUR VI LÄMNAR UT PERSONUPPGIFTER

Under vissa omständigheter kan vi lämna ut dina personuppgifter till tredje part för legitima ändamål som omfattas av denna integritetspolicy. Sådana omständigheter kan omfatta:

 • Med leverantörer eller andra tredje parter som utför tjänster för vår räkning (t.ex. IT-hantering, betalningshantering, dataanalys, kundsupport, molnlagring, fullgörande och frakt).
 • Med affärs- och marknadsföringspartners, inklusive Shopify, för att tillhandahålla tjänster och annonsera till dig. Vi använder Shopify för att stödja personlig annonsering med tjänster från tredje part Våra affärs- och marknadsföringspartner kommer att använda din information i enlighet med sina egna sekretessmeddelanden.
 • När du direkt, på begäran eller på annat sätt samtycker till att vi lämnar ut viss information till tredje part, t.ex. för att skicka produkter till dig eller genom din användning av widgetar för sociala medier eller inloggningsintegrationer, med ditt samtycke.
 • Med våra dotterbolag eller på annat sätt inom vår företagsgrupp, i vårt legitima intresse av att driva en framgångsrik verksamhet.
 • I samband med en affärstransaktion som en fusion eller konkurs, för att uppfylla alla tillämpliga rättsliga skyldigheter (inklusive att svara på stämningar, husrannsakningsorder och liknande förfrågningar), för att genomdriva alla tillämpliga användarvillkor och för att skydda eller försvara tjänsterna, våra rättigheter och våra användares eller andras rättigheter.

Vi har under de senaste 12 månaderna lämnat ut följande kategorier av personuppgifter och känsliga personuppgifter (markerade med *) om användare för de ändamål som anges ovan i "Hur vi samlar in och använder dina personuppgifter" och "Hur vi lämnar ut personuppgifter":

KATEGORI KATEGORIER AV MOTTAGARE

 • Identifierare såsom grundläggande kontaktuppgifter och viss order- och kontoinformation
 • Kommersiell information såsom orderinformation, shoppinginformation och information om kundsupport
 • Internet eller annan liknande nätverksaktivitet, t.ex. användningsdata
 • Leverantörer och tredje parter som utför tjänster för vår räkning (t.ex. internetleverantörer, betalningsbehandlare, fullgörelsepartner, kundsupportpartner och leverantörer av dataanalyser)
 • Affärs- och marknadsföringspartner
 • Anslutna företag

Vi använder eller lämnar inte ut känsliga personuppgifter i syfte att dra slutsatser om egenskaper hos dig. Vi har "sålt" och "delat" (enligt definitionen i tillämplig lag) personuppgifter under de senaste 12 månaderna i syfte att delta i reklam- och marknadsföringsaktiviteter, enligt följande.

KATEGORI AV PERSONLIG INFORMATIONKATEGORIER AV MOTTAGARE
Identifierare såsom grundläggande kontaktuppgifter och viss order- och kontoinformationFöretag och marknadsföringspartnerKommersiell information såsom register över köpta produkter eller tjänster och shoppinginformationFöretag och marknadsföringspartnerInternet- eller annan liknande nätverksaktivitet, såsom användningsdataFöretag och marknadsföringspartner

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Tjänsterna kan göra det möjligt för dig att publicera produktrecensioner och annat användargenererat innehåll. Om du väljer att skicka användargenererat innehåll till någon offentlig del av Tjänsterna, kommer detta innehåll att vara offentligt och tillgängligt för alla.

Vi kontrollerar inte vem som har tillgång till den information som du väljer att göra tillgänglig för andra, och kan inte garantera att parter som har tillgång till sådan information kommer att respektera din integritet eller hålla den säker. Vi ansvarar inte för integriteten eller säkerheten för någon information som du gör allmänt tillgänglig, eller för riktigheten, användningen eller missbruket av någon information som du lämnar ut eller tar emot från tredje part.

TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH LÄNKAR

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser eller andra onlineplattformar som drivs av tredje part. Om du följer länkar till webbplatser som inte är anslutna till eller kontrolleras av oss, bör du granska deras sekretess- och säkerhetspolicyer och andra villkor. Vi garanterar inte och ansvarar inte för sekretess eller säkerhet på sådana webbplatser, inklusive noggrannhet, fullständighet eller tillförlitlighet för information som finns på dessa webbplatser. Information som du tillhandahåller på offentliga eller halvoffentliga platser, inklusive information som du delar på tredje parts sociala nätverksplattformar, kan också vara synlig för andra användare av tjänsterna och/eller användare av dessa tredjepartsplattformar utan begränsning vad gäller dess användning av oss eller av en tredje part. Vårt inkluderande av sådana länkar innebär inte i sig något stöd för innehållet på sådana plattformar eller för deras ägare eller operatörer, förutom vad som anges i Tjänsterna.

UPPGIFTER OM BARN

Tjänsterna är inte avsedda att användas av barn, och vi samlar inte medvetet in några personuppgifter om barn. Om du är förälder eller vårdnadshavare till ett barn som har lämnat sina personuppgifter till oss kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan för att begära att de raderas.

Vid tidpunkten för ikraftträdandet av denna integritetspolicy har vi ingen faktisk kännedom om att vi "delar" eller "säljer" (såsom dessa termer definieras i tillämplig lag) personuppgifter för personer under 16 år.

SÄKERHET OCH BEVARANDE AV DINA UPPGIFTER

Observera att inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga, och vi kan inte garantera "perfekt säkerhet". Dessutom kan det hända att information som du skickar till oss inte är säker under överföringen. Vi rekommenderar att du inte använder osäkra kanaler för att kommunicera känslig eller konfidentiell information till oss.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter beror på olika faktorer, till exempel om vi behöver informationen för att upprätthålla ditt konto, tillhandahålla tjänsterna, uppfylla rättsliga skyldigheter, lösa tvister eller genomdriva andra tillämpliga avtal och policyer.

DINA RÄTTIGHETER OCH VALMÖJLIGHETER

Beroende på var du bor kan du ha några eller alla av de rättigheter som anges nedan i förhållande till dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta, kan endast tillämpas under vissa omständigheter och i vissa fall kan vi avslå din begäran i enlighet med vad som är tillåtet enligt lag.

 • Rätt till tillgång/information. Du kan ha rätt att begära tillgång till personuppgifter som vi har om dig, inklusive information om hur vi använder och delar din information.
 • Rätt till radering. Du kan ha rätt att begära att vi raderar personuppgifter som vi har om dig.
 • Rätt att korrigera. Du kan ha rätt att begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som vi har om dig.
 • Rätt till portabilitet. Du kan ha rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och att begära att vi överför dem till en tredje part, under vissa omständigheter och med vissa undantag.
 • Rätt att välja bort försäljning eller delning eller riktad reklam. Du kan ha rätt att be oss att inte "sälja" eller "dela" dina personuppgifter eller att välja bort behandlingen av dina personuppgifter för ändamål som anses vara "riktad reklam", enligt definitionen i tillämpliga sekretesslagar. Observera att om du besöker vår webbplats med Global Privacy Control opt-out preferenssignal aktiverad, beroende på var du befinner dig, kommer vi automatiskt att behandla detta som en begäran om att välja bort "försäljning" eller "delning" av information för den enhet och webbläsare som du använder för att besöka webbplatsen.
 • Rätt att begränsa och/eller välja bort användning och utlämnande av känsliga personuppgifter. Du kan ha rätt att be oss att begränsa vår användning och/eller vårt utlämnande av känsliga personuppgifter till endast vad som är nödvändigt för att utföra tjänsterna eller tillhandahålla de varor som en genomsnittlig person rimligen förväntar sig.
 • Begränsning av behandling: Du kan ha rätt att be oss att stoppa eller begränsa vår behandling av personuppgifter.
 • Återkallande av samtycke: Om vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter kan du ha rätt att återkalla detta samtycke.
 • Överklagande: Du kan ha rätt att överklaga vårt beslut om vi vägrar att behandla din begäran. Du kan göra det genom att svara direkt på vårt avslag.
 • Hantera kommunikationspreferenser: Vi kan skicka e-postmeddelanden med reklam till dig, och du kan när som helst välja att inte ta emot dessa genom att använda det avregistreringsalternativ som visas i våra e-postmeddelanden till dig. Om du väljer bort detta kan vi fortfarande skicka e-postmeddelanden som inte är reklam, t.ex. om ditt konto eller beställningar som du har gjort.

Du kan utöva någon av dessa rättigheter där det anges på vår webbplats eller genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon av dessa rättigheter. Vi kan behöva samla in information från dig för att verifiera din identitet, t.ex. din e-postadress eller kontoinformation, innan vi tillhandahåller ett väsentligt svar på begäran. I enlighet med tillämpliga lagar kan du utse en auktoriserad agent som ska göra förfrågningar för din räkning för att utöva dina rättigheter. Innan vi accepterar en sådan begäran från en agent kommer vi att kräva att agenten tillhandahåller bevis på att du har auktoriserat dem att agera för din räkning, och vi kan behöva att du verifierar din identitet direkt med oss. Vi kommer att svara på din begäran inom den tid som krävs enligt tillämplig lag.

Vi använder Shopifys annonstjänster som Shopify Audiences för att anpassa den reklam du ser på tredje parts webbplatser. För att begränsa Shopify-handlare som använder dessa annonstjänster från att använda din personliga information för sådana tjänster, besök https://privacy.shopify.com/en.

KLAGOMÅL

Om du har klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Om du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål kan du, beroende på var du bor, ha rätt att överklaga vårt beslut genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan, eller lämna in ditt klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

INTERNATIONELLA ANVÄNDARE

Observera att vi kan överföra, lagra och behandla dina personuppgifter utanför det land du bor i, inklusive USA. Dina personuppgifter behandlas också av personal och tredje parts tjänsteleverantörer och partner i dessa länder.

Om vi överför dina personuppgifter utanför Europa kommer vi att förlita oss på erkända överföringsmekanismer som Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler, eller motsvarande avtal som utfärdats av den relevanta behöriga myndigheten i Storbritannien, såvida inte dataöverföringen sker till ett land som har fastställts tillhandahålla en adekvat skyddsnivå.

KONTAKT

Om du har några frågor om vår integritetspraxis eller denna integritetspolicy, eller om du vill utöva någon av de rättigheter som du har, vänligen mejla oss på contact@avacti.com.